AVIS LEGAL

AVIS LEGAL

Erraema

Erraema empresa titular de la present web compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i a tal fi ha creat el següent Avís Legal:

Informació

Erraema té el seu domicili al número 64 de l’Av. de Sant Ignasi de Loiola, 08912 Badalona, Barcelona.

Dades de contacte

Tel.: 933 882 550

Condicions generals d’ús

L’usuari de la pàgina web www.erraema.com accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per l’empresa al moment mateix que l’usuari accedeixi a la pàgina Web.

La pàgina web www.erraema.com pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

L’empresa no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts de la web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

L’empresa no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la Web; ni respon dels danys i perjudicis, que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit a qualsevol moment, sense avís previ.

L’empresa titular de la web es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del WEBSITE i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a Erraema Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Erraema

Política de Privadesa

L’empresa garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Enllaços

No s’assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable

La present web es regeix per la legislació espanyola.

Política de Privadesa

L’empresa garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Enllaços

No s’assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable

La present web es regeix per la legislació espanyola.